Kategorie

Hledat

Údržba a ošetřování žacího ústrojí

Po 1 až 2 hodinách provozu je nutní namazat pohyblivé části žacího ústrojí / TMAVÝ OLEJ OD 8 /. Kontrolujte správné dotažení všech šroubů a matic, zvláště během prvních 50 hodin provozu. Důležité je kontrolovat naostření nožů, poškozené hože ihned vyměňte.

Vyjmutí horní kosy se provádí následovně:

  1. odšroubujeme kulisu z kosy a kulisu sejmeme
  2. povolíme samojistící matici přidržovačů,
  3. mírným poklepem gumovou palicí z jedné či z druhé strany vysuenem horní kosu.

Zpětná montáž:

  1. Nejprve zasuneme ze strany horní kosu do vodítek,
  2. žací ústrojí seřídíme

Žací ústrojí seřizujeme i jeli vedení kosy po delším provozu opotřebené.

Nejprve povolíme 8ks šroubů vodítek (10) a matice (18). Posuneme horní kosu (2) před vůči spodní (3) o 1 - 3 mm. Obě kosy stáhneme na okrajích přes nože svěrkami. Všechny kluzné plochy namažeme tukem. Vodítka (5) natlačíme na sraženou hranu nosníku horní kosy (2) a lehce dotáhneme šrouby vodítek (10). Poté posuneme přidržovače (4) k přední hraně kluzných desek (16) a opět lehce přitáhneme samojistící matice (18). Dotáhneme šrouby vodítek a přidržovače seřídíme maticemi M-10/18, tak aby po našroubování kulisy na horní kosu (2) bylo možné tahem ruky pohybovat kosou.

K zajištění co největši spokojenosti s našimi výrobky po dlouhou dobu je nutné věnovat žacímu ústrojí náležitou péči co se týče údržby a ošetření.

Dbejte proto těchto pokynů:

  • U nových žacích ústrojích po jedné hodině provozu překontrolujte seřízení žací lišty.
  • Kontrolujte dotažení šroubů vb průběhu sečení.
  • Dbejte na to, aby všechny dosadací a připojovací plochy byly čisté. Po delším odstavení žací lišty tyto plochy lehce nakonzervujte konzervačním olejem a chraňte proti povětrnostním vlivům.

 

schéma lišty